Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Colná problematika (2 dni)


Obsah školenia
 • definície pojmov (colný režim, colne schválené určenie, deklarant, JCD, predloženie tovaru, prepustenie tovaru atď.)
 • štatút tovaru, pôvod tovaru
 • colné režimy, colne schválené určenia
  • tranzitné režimy, Karnet TIR, Karnet ATA, Spoločný tranzit
 • colné konanie, colné vyhlásenia – druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
 • zjednodušené postupy (zjednodušené colné vyhlásenia, zápis do evidencie, zjednodušené postupy v tranzite)
 • zabezpečenie colného dlhu – formy a spôsoby záruky, podmienky na zníženie záručnej sumy
 • schválený hospodársky subjekt
 • colný sadzobník, clo - jeho zložky, colný dlh, colná zábezpeka
  • obchodno-politické opatrenia, systém TARIC
 
Prednášajú: pracovníci Colného riaditeľstva.
Cena školenia: 160,– €. Poplatok a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
 •   podľa záujmu
© 2010   www.ftec.sk