Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

INCOTERMS 2020


Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom zasielateľských spoločností, pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky a prepravnú verejnosť.

Obsahová náplň:
  • Význam a vývoj INCOTERMS

  • Zmeny a doplnky INCOTERMS 2020

  • Druhy dodacích podmienok

  • Členenie a správne používanie dodacích podmienok

  • Výklad jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS 2020

  • Nové dodacie doložky

  • Zrušené dodacie podmienky

  • Najčastejšie chyby v uplatňovaní dodacích podmienok

Lektor: Ing. Miriam Búranová– súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, k onzultant, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 150,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webinár: 120,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk