Colná problematika (2 dni) - Forwarding & Transport Education Company s.r.o. - FTEC s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Colná problematika (2 dni)

Ponuka kurzov
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základný ucelený prehľad o colných predpisoch pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru. Umožniť účastníkom pochopiť dôležitosť colných predpisov, colné pojmy a ich význam, pochopiť druhy colných režimov, ich výhody a riziká pri používaní v praxi, pochopiť osobitosti colné hokonania pri rôznych druhoch dopravy.

Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým pracovníkom logistiky, zasielateľských spoločností, obchodníkom, nákupcom, predajcom. Pracovníkom, ktorí potrebujú mať prehľad a potrebujú sa orientovať v colnej problematike.


Obsahová náplň:
  • definície pojmov (colný režim, colne schválené určenie, deklarant, JCD, predloženie tovaru, prepustenie tovaru atď.)
  • štatút tovaru, pôvod tovaru
  • colné režimy, colne schválené určenia
  • tranzitné režimy, Karnet TIR, Karnet ATA, Spoločný tranzit
  • colné konanie, colné vyhlásenia – druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
  • zjednodušené postupy (zjednodušené colné vyhlásenia, zápis do evidencie, zjednodušené postupy v tranzite)
  • zabezpečenie colného dlhu – formy a spôsoby záruky, podmienky na zníženie záručnej sumy
  • schválený hospodársky subjekt
  • colný sadzobník, clo - jeho zložky, colný dlh, colná zábezpeka
  • obchodno-politické opatrenia, systém TARIC
Ďalšie informácie:
Lektor: Ing. Tibor Vojtko - expert na oblasť ciel, colného konania a colného dohľadu. Viac ako 20 rokov pôsobil na rôznych pozíciách v colnej správe, aj na pozícii riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR
Cena školenia: 220,- €
Termín školenia: Bratislava 24.-25.10.2023 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky