Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava nebezpečných vecí leteckou dopravou - IATA DGR


Účastníci školenia získajú základné informácie o preprave nebezpečných veci v leteckej doprave. Kurz je určený všetkým pracovníkom, ktorých pracovné povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí leteckou dopravou.

Prednáša: Ing. Miriam Búranová – súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo
Cena školenia: 130,– €. Poplatok zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
  •   podľa záujmu
© 2010   www.ftec.sk