Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách - Dohoda ADN


Účastníci školenia získajú základné informácie o preprave nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách. Kurz je určený všetkým osobám, ktorých pracovné povinnosti sa týkajú dopravy nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách. Títo pracovníci musia byť vyškolení o  predpisoch pre dopravu týchto vecí podľa svojej zodpovednosti a pracovnej náplne. Kurz je určený zamestnancom odosielateľov, personálu, ktorí zabezpečujú nakládku a vykládku nebezpečných vecí aj personál zasielateľských firiem.

Prednáša: Ing. Miriam Búranová – súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo
Cena školenia: 130,– €. Poplatok zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
  •   podľa záujmu
© 2010   www.ftec.sk