Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava nebezpečných vecí po železnici - Dohoda RID


Účastníci školenia získajú základné informácie o preprave nebezpečných vecí po železnici. Kurz je určený všetkým pracovníkom, ktorí zodpovedajú za tieto prepravy - príjemcovia, odosielatelia, zasielatelia a to aj v medzinárodnej aj vnútroštátnej doprave. Účastníci obdržia osvedčenie podľa kapitoly 1.3 RID

Prednáša: Ing. Miriam Búranová – bezpečnostný poradca RID
Cena školenia: 130, – €. Poplatok zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
  •   podľa záujmu

© 2010   www.ftec.sk