Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Riešenie sporov pri realizácii prepravných zmlúv


Obsah školenia:
 • obchodné vzťahy medzi účastníkmi (príkazca, dopravca, zasielateľ),
 • zmluva o preprave, zasielateľská zmluva /vznik, právne dôsledky a realizácia prepravnej zmluvy/:
  • spätné potvrdenie objednávky,
  • telefonická, mailová a faxová objednávka,
  • zodpovednosť za škody,
  • nepristavenie vozidla,
  • neskoré naloženie,
  • neskoré doručenie,
 • Dohovor CMR - povaha prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej doprave, zodpovednosť dopravcu, praktické príklady zodpovednosti, vrátane kvalifikovaného zavinenia a vyviňujúcich dôvodov z pohľadu praxe európskych súdov,
 • zodpovednostné poistenie dopravcu a mimoriadne škodové udalosti,
 • súdne spory, právne vymáhanie dopravného apod.
Prednáša: Mgr. Martin Laipold – advokát zaoberajúci sa dopravným právom, Praha
Cena školenia: 150,– €. Poplatok zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
 •   podľa záujmu
© 2010   www.ftec.sk