Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave


Cieľová skupina: Znalosti sú určené všetkým, ktorí sú zapojení do prepravy a manipulácie s nákladom -dispečerom, disponentom, manažérom, pracovníkom zasielateľských spoločností, vodičom, pracovníkom, ktorý sa podieľajú na nakládke a upevňovaní nákladu.

Obsahová náplň:
  • Prečo upevňovať náklad?

  • Legislatívne požiadavky na nakladanie a upevňovanie nákladu

  • Následky nedostatočného zaistenia nákladu

  • Základné sily pôsobiace na náklad

  • Stabilita nákladu

  • Požiadavky na konštrukciu vozidla a viazacie body

  • Metódy zabezpečenia (zamykanie, blokovanie, priame viazanie, trecie viazanie)

  • Upevňovacie prostriedky (popruhy, reťaze, protišmykové podložky, blokovacie tyče, výplňové materiály, siete, chrániče)

  • Najčastejšie chyby týkajúce sa nakladania a upevňovania nákladu

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, bezpečnostný poradca ADR, RID, konzultant, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Termín školenia:
  • podľa záujmu
© 2017   www.ftec.sk