Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Režimy práce osádok vozidiel


Cieľová skupina: KMajitelia a konatelia dopravných firiem, dispečeri, disponenti, vodiči nákladných vozidiel, pracovníci dopravných a logistických oddelení firiem.

Obsahová náplň:
  • Platná legislatíva

  • Požiadavky na vodičov

  • Pracovný čas v nákladnej doprave v rámci Európskej únie, v nečlenských krajinách EÚ, pracovný čas ostatných vodičov

  • Nepretržitý čas vedenia vozidla a prestávky

  • Denný, týždenný, dvojtýždňový čas vedenia vozidla

  • Denná, skrátená, delená, týždenná doba odpočinku

  • Formulár dokladovania dovolenky a práceneschopnosti vodiča

  • Tachograf – analógový, digitálny

  • Kontrola dodržiavania na pozemných komunikáciách

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, bezpečnostný poradca ADR, RID, konzultant, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Termín školenia:
  • podľa záujmu
© 2017   www.ftec.sk