Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Dohovor CMR


Cieľová skupina: Kurz je určený pre cestných dopravcov: majiteľom a konateľom dopravných spoločností, dispečerom, vodičom MKD, pracovníkom zasielateľských firiem, pracovníkom logistiky, dovozcom a vývozcom tovaru, pracovníkom poradenských firiem.

Obsahová náplň:
  • Účastníci prepravného procesu

  • Zmluva o preprave, zasielateľská zmluva – zmluvné strany, uzavretie, rozdiely

  • Rozsah platnosti Dohovoru CMR

  • Nákladný list CMR – obsah, zodpovednosť za údaje uvedené v nákladnom liste

  • Povinnosti dopravcu pri preberaní tovaru – uloženie a naloženie tovaru vo vozidle, výhrady dopravcu

  • Prekážky v preprave

  • Dodanie tovaru

  • Zodpovednosť dopravcu – vymedzenie zodpovednosti, dodacia lehota

  • Strata zásielky, poškodenie zásielky, reklamácie

  • Rozdiely medzi krytím škody zo zodpovednostného poistenia a poistenia tovaru (poistenie zodpovednosti dopravcu, poistenie zodpovednosti zasielateľa, poistenie tovaru)

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk