Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Medzinárodná cestná nákladna doprava


Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom zasielateľských spoločností, pracovníkom logistiky, dispečerom, zamestnancom dopravných spoločností a prepravnú verejnosť

Obsahová náplň:
 • Základné názvoslovie v doprave

 • Podnikanie v MCND (licencie spoločenstva, finančná spoľahlivosť)

 • Medzinárodné dohody a dohovory týkajúce sa MCND

 • Legislatíva pojednávajúca o cestnej doprave (SR, EÚ)

 • Dopravné a prepravné prostriedky, maximálne rozmery vozidiel

 • Typy prepráv, špeciálne druhy prepravy

 • Regulácia medzinárodnej cestnej dopravy, druhy povolení, kabotážne prepravy

 • Doklady potrebné k medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (doklady vodiča, vozidla, k podnikateľskej činnosti, doklady k zásielke)

 • Nákladný list

 • Preprava nebezpečného tovaru

 • Režimy práce osádok vozidiel

 • Naloženie, uloženie a zaistenie nákladu vo vozidle

 • Bezpečnosť práce v doprave

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk