Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Letecká preprava tovaru


Cieľová skupina: Seminár je určený pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky, expedície a prepravnú verejnosť, majiteľom a konateľom malých a stredných spoločností.

Obsahová náplň:
  • Možnosti prepravy tovaru leteckou dopravou a lietadlá používané k preprave tovaru

  • Cargo agentúry, agenti, zasielatelia

  • Tarify v leteckej doprave

  • Uzatvorenie prepravnej zmluvy, letecký nákladný list

  • Zodpovednosť leteckého dopravcu

  • Prijatie zásielky k preprave

  • Balenie tovaru, označenie zásielky

  • Preprava nebezpečného tovaru

  • Poistenie zásielky

  • Bezpečnosť

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk