Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Doprava ako súčasť logistiky


Cieľová skupina: Seminár je určený pracovníkom spoločností zaoberajúcich sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky, obchodníkom, pracovníkom expedície, distribúcie, pracovníkom skladov.

Obsahová náplň:
 • Charakteristika jednotlivých druhov prepráv a špeciálne druhy prepravy

 • Dopravné a prepravné prostriedky

 • Dopravné a zasielateľské spoločnosti, NVOCC

 • Zodpovednosť dopravcu, zasielateľa

 • Funkcie obalu

 • Manipulačné a prepravné jednotky

 • Manipulačné značky, bezpečnostné značky

 • Nakladanie, uloženie a zabezpečenie nákladu

 • Bezpečnosť práce pri nakládke tovaru

 • Režimy práce osádok cestných vozidiel

 • Incoterms 2020

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk