Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Doklady pri dovoze a vývoze tovaru


Cieľová skupina: Seminár je určený pracovníkom spoločností zaoberajúcim sa zahraničným obchodom (s „tretími krajinami“), majiteľom a konateľom malých a stredných spoločností, pracovníkom poradenských spoločností

Obsahová náplň:
  • Colné odbavenie tovaru pri dovoze a vývoze tovaru

  • Colné doklady pri dovoze a vývoze tovaru

  • Doklady o cene tovaru

  • Prepravné doklady pre jednotlivé druhy dopravy

  • Doklady o pôvode tovaru

  • Rastlinolekárske osvedčenia

  • Platobné doklady

  • Poistné doklady

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk